YOUng ResearcherS Conference

3-4. december 2021, Belgrade

Call for papers Conference Programme YOURS 2020 Proceedings YOURS 2020 Abstract proceedings

O nama

U cilju afirmacije mladih istraživača do 35. godina, časopis JAES treću godinu zaredom organizuje YOURS konferenciju. Mladim istraživačima se nudi mogućnost da predstave rezultate svog rada, kao i da se povežu sa kolegama sa drugih naučno-istraživačkih institucija. Radovi prijavljeni za konferenciju će takođe konkurisati i za objavu u prestižnim međunarodnim naučnim časopisima.

LOKACIJA

Beograd

DATUM

3-4. decembar 2021.

GOVORNICI

Neki od govornika koji će uzeti učešće na YOURS 2021

Speaker 1

Prof. dr Vladimir Popović

Dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Speaker 3

Prof. dr Gradimir Danon

Glavni urednik naučnog časopisa JAES

Speaker 2

Prof. dr Branko Vasić

Predsednik Društva održavalaca tehničkih sistema

AGENDA KONFERENCIJE

Isplanirajte svoje vreme

Otvaranje konferencija 

Pozdravni govori:

Prof dr Vladimir Popović, Dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu

Prof dr Gradimir Danon, Glavni urednik - JAES

Dr Nada Stanojević, Glavni urednik časopisa SCIENCE OF MAINTENANCE

Lokacija

Svečana sala Drugi sprat, 211

Konferencija QUALITY4.ME 

Panel - Saobraznost

Moderator prof. dr Branko Vasić, Katedra za motorna vozila Mašinskog fakulteta u Beogradu

Svečana sala

Pauza / Osveženje

MAINTENANCE FORUM 

Panel - Izazovi digitalizacije u održavanju

Predavanje po pozivu: Održavanje i pogodnost održavanja u agilnom softverskom okruženju

Prof. dr Milena Vujošević Janičić, Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

Svečana sala

Konferencija PCC 

Panel - Izazovi digitalizacije u održavanju voznih parkova

Moderator Prof. dr Branko Vasić,

Katedra za motorna vozila Mašinskog fakulteta u Beogradu

Svečana sala

Pauza / Osveženje

YOURS 

Prezentacija rezultata rada mladih istraživača

Svečana sala

Networking

Izlaganje radova

Sala 514

Lokacija

Beograd

Sponzori

Kotizacije za učesnike

Prijavite se na YOURS 2021.

Kotizacija
150€

  • Prisustvo konferenciji
  • Objava rada u Zborniku
  • Radni materijal
  • Posluženje na koktelima i kafe pauzama
  • Mogućnost za umrežavanje

Kotizacija za više učesnika
100-120€

  • U slučaju prijave dve ili tri osobe iz iste organizacije, kotizacija po osobi je 120 evra
  • U slučaju prijave više od 4 osobe iz iste organizacije, kotizacija po osobi je 100 evra

Popust za rane uplate
75€

  • Kotizacija za rane uplate iznosi 75 evra.
  • Krajnji datum za rane uplate je 31.07.2021.
  • Moguće je sabiranje popusta - za više učesnika i za rane uplate

Kontakt

Za više informacija, kontaktirajte nas.

Kontakt osoba

Milena Sretić

Kontakt telefon

+381 62 237204