YOUng ResearcherS Conference

May 25. 2022, Belgrade Fair

Call for abstract

O nama

U cilju afirmacije mladih istraživača do 35. godina, časopis JAES četvrtu godinu zaredom organizuje YOURS konferenciju. Mladim istraživačima se nudi mogućnost da predstave rezultate svog rada, kao i da se povežu sa kolegama sa drugih naučno-istraživačkih institucija. Radovi prijavljeni za konferenciju će takođe konkurisati i za objavu u prestižnim međunarodnim naučnim časopisima.

LOKACIJA

Beogradski sajam, Svečana sala

DATUM

25. maj 2022.

GOVORNICI

Neki od govornika koji će uzeti učešće na YOURS 2022

Speaker 1

Prof. dr Vladimir Popović

Dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Speaker 3

Prof. dr Gradimir Danon

Glavni urednik naučnog časopisa JAES

Speaker 2

Prof. dr Vladan Đokić

Rektor Univerziteta u Beogradu

AGENDA KONFERENCIJE

Isplanirajte svoje vreme

Konferencija 

Pozdravni govori i izlaganje radova mladih istraživača


Nazivi radova i autori

1. Airborne PM2.5 Particle Removal via Filtration Using Novel Nanofibrous Material with Incorporated Microporous Carbon; Mihailo Mirković, Dušica Stojanović, Daniel Mijailović, Nemanja Barać, Đorđe Janaćković, Petar Uskoković


2. Safety and ergonomics aspects in human-robot collaboration; Carlo Caiazzo, Marija Savković, Arso Vukićević, Marko Djapan


3. The influence of farming system on quality traits and bioactive compound contenton spelt and bread wheat; Verica Takač, Viola Tóth, Marianna Rakszegi, Gyula Vida, Sanja Mikić, Ankica Kondić-Špika


4. In season variability of multispectral and RGB vegetation indices extracted from UAV images collected in diverse soybean germplasm; Predrag Ranđelović, Vuk Đorđević, Jegor Miladinović, Ana Marjanović Jeromela


5. Different approaches to microplastic extraction from soils; Ivana Mikavica, Dragana Ranđelović, Jelena Mutić


6. Synthesis of efficient disinfectants based on ZINC ORTHOTITANATE – ZINC OXIDE composites; Marina Orlić, Natalija D. Milojković, Jelena K. Dikić, Milan M. Žunić, Bojana M. Simović, Zorica R. Lopičić, Aleksandra H. Dapčević


7. Carbon felt-polypyrrole-silver chloride composite as a positive material for rechargeable magnesium batteries; Aleksandra S. Popović, Branimir N. Grgur


8. Linear reciprocating tribological test and influence of mechanical preparation on the coating qualit; Nikola Kotorčević, Nina Busarać, Dragan Dzunić, Fatima Zivić


9. X-Ray analysis by Williamson-Hall and stereological analysis of mechanically alloyed Cu-Zr-B alloys; M. Simić, J. Ružić, J. Luković


10. Antibacterial activity of amine-functionalized silver-enriched beta zeolite; Jelena Dimitrijević, Jelena Petrović, Marija Simić, Jelena Dikić, Sanja Jevtić


11. Application of FTIR Spectroscopy for the Design of Piezoelectric Composites; Strahinja Milenković, Tamara Djukić, Nenad Grujović, Fatima Zivić


12. Geological Implication of central Banat gravity survey after incorporation of modern corrections; Nenad Đukić, Filip Anđelković

Lokacija

Svečana sala, Beogradski sajam

Networking

Lokacija

Beograd

Organizatori, sponzori i podrška

Kotizacije za učesnike

Prijavite se na YOURS 2022.

Kotizacija
0€

  • Organizatori konferencije omogućili su učeće bez kotizacija.

Kontakt

Za više informacija, kontaktirajte nas.

Kontakt telefon

+381 62 247 519